zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

MŽP uvolňuje 20 miliónů na likvidaci starých hydrogeologických vrtů

12. října 2016
Hydrogeologie
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo zcela nový dotační program na likvidaci starých vrtů podzemní vody. Reaguje tak na potřeby obcí po celé ČR, ve kterých se nacházejí nepotřebné hydrogeologické vrty, které...

Světový den vody

V roce 1993 Valné shormáždění OSN vyhlásilo 22.3. jako Světový den vody. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody,...

Podzemní voda podraží, má to ochránit její klesající zásoby

14. července 2014
Hydrogeologie
Pitná voda
Voda
Středověký hrad Křivoklát a část stejnojmenného města jsou už druhý týden bez vody... Chybí tu řadový vodovod i kanalizace a ložiska podzemních zásob vysychají. Okolní města opakují každoroční rituál s mobilními nádržemi. Zatímco na povodně se Česko naučilo...

Které možnosti podpory lze očekávat z budoucího OPŽP

Úderem 1. ledna 2014 vstoupí Česká republika do nového programovacího období EU... V následujících sedmi letech bude opět možné čerpat finanční prostředky na projekty související s ochranou životního prostředí a snižováním energetické náročnosti, a to v rámci...

Pozvánka na konferenci Životní prostředí a úpravnictví

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti úpravnictví, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologie. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ si Vás dovoluje...

Jak je to s výskytem léčiv v pitné vodě v České republice?

Aktuální příspěvek předních českých odborníků na kvalitu vody ze Státního zdravotního ústavu shrnující výsledky grantového projektu "Vy Přibližně od roku 2002 se začaly v českých médiích objevovat zprávy o výskytu zbytků léčiv v pitných vodách. A...

Geologie, hory a vody Rychlebských hor

4. března 2012
Hydrogeologie
Příroda
Pro region Rychlebských hor je charakteristická velká složitost geologické stavby s pestrým zastoupením hornin, a to jak vyvřelých, usazených, tak i přeměněných. Geologické poměry ...

Krátký přehled geologie Slovenska

29. ledna 2012
Hydrogeologie
Hlavné horotvorné pochody prebiehali koncom druhohôr a v treťohorách. Na stavbe vnútornej časti Západných Karpát sa však zúčastňujú aj staršie horninové komplexy. To znamená, že naše územie sa vyvíjalo v rámci Európy dlhé obdobie, pričom sa opakovali procesy...

Význam tzv. urbánní geologie a městských geologů při rekonstrukci a rozvoji měst

I v našich městech u nás však je naprosto nutné při územním plánování respektovat geologické, hydrogeologické, geotechnické, ložiskově geologické a všeobecně ekologické podmínky. Podle odhadů bude po roce 2015 žít více než polovina lidstva ve městech. Rostoucí...

Úspěšné pilotní testy aplikace nanoželeza pro odstranění kontaminace podzemních vod v areálu KARA Trutnov

Kontaminace podzemních vod na lokalitě KARA Trutnov pochází z období před privatizací podniku a byla způsobena zejména zastaralými technologickými postupy a nezodpovědným nakládáním s chlorovanými ethyleny a sloučeninami chrómu při zpracování kožešin. Společnost EKORA...

Karpaty - maďarská část

5. listopadu 2011
Hydrogeologie
Příroda
Ať se to zdá a nebo ne, na Maďarsko připadlo z celkové rozlohy Karpat více než na Českou republiku. Sice jen asi o jedno procento, ale v Maďarsku se nacházejí 4% z celkové rozlohy Karpat. S výškami to již tak slavné však není. Nejvyšší vrchol Kékes v pohoří Mátra dosahuje...

Geologie Šumavy

16. října 2011
Hydrogeologie
Příroda
Z regionálně geologického hlediska je území Národního parku Šumava budováno dvěma základními geologickými celky - moldanubikem a moldanubickým plutonem. Jako moldanubikum je označován soubor středně a silně metamorfovaných hornin (pararuly, migmatity, vložky kvarcitů, erlánů...

Kuriozita v ČVUT: Podzemní výukové centrum u Čeliny

Podzemní výukové středisko Josef (UEF Josef) je velmi zajímavé pracoviště Stavební fakulty ČVUT, které bylo otevřeno v červnu 2007. Pracoviště se nachází v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady poblíž obce Čelina na Příbramsku. Podzemní výukové středisko...

Výklad MZe k vodnímu zákonu - Charakter vod ve štěrkovištích

19. května 2011
Geologie
Hydrogeologie
V případě těžby štěrkopísků dochází v pásmu nasycení k odkrytí hladiny podzemních vod... Výklad č. 91 k Vodnímu zákonu a souvisejícím předpisům ke stažení ve formátu .pdf najdete na adrese http://eagri.cz/public/web/file/117823/vyklad_VZ_c_91.pdf

Geologie a hydrogeologie Mělnicka a Kokořínska

Mělník je původně slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin křídového útvaru...   Území Mělnicka náleží k Českému masívu a z velké části je tvořeno českou křídovou pánví. Český masív se vytvářel již v období starohor, kdy ve středních...

Pozvánka na cvičení s výrobky REO AMOS

V praktických ukázkách budou představeny norné stěny a sorpční prostředky pro záchyt úniku ropné látky na vodní hladině, nouzový přístřešek, kanalizační uzávěry, bandáže na potrubí, použití REO MAXX na pevném povrchu, protipovodňová hrazení a novinky 2010.

Katalog geohazardů

V současné době katalog zahrnuje 45 geohazardů popsaných a katalogizovaných podle geovědních disciplín, původu a podmínek vzniku, geografického rozšíření, časového charakteru, souvisejících procesů, společenského vlivu a typu nebezpečí, metod monitoringu apod. Katalog...

Pozvánka na XXV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE

Na téma Od předpisů k opatřením proti znečišťování vod a k ochraně proti povodním Sdružení vodohospodářů České republiky Oblast Kutná Hora Vás zve na tradiční jubilejní XXV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE na téma Od předpisů k opatřením proti...

Evros - čarokrásné území na pomezí Řecka a Turecka

Delta řeky Evros je jednou z nejvýznamnějších chráněných oblastí Řecka, oblastí NATURA 2000 a zároveň hranicí s evropskou částí Turecka. Vyskytují se tu mj. i pelikáni a plameňáci. Do oblasti se dostanete IC vlakem z Thessaloniki nebo z bulharského Svilegradu, případně...

11. výzva OPŽP - energie, odpady a staré zátěže

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 11. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) - z Fondu soudržnosti a...
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
INISOFT s.r.o.
9
2. 2021
9.2.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
9
2. 2021
9.2.2021 - Seminář, školení
on-line
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí