zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Přehled vyhlášených datových standardů určených pro ohlašování v roce 2018

Dnes
EMS
 Zdroj: CENIA - informační agenrtura Datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO), obecné informace k datovým standardům pro rok 2017, aktualizace, datový standard pro registraci subjektu do ISPOP, společné části XSD, datové standardy pro ohlašování...

Novela stavebního zákona přinesla i změny v integrované prevenci

12. ledna 2018
IPPC
 Od začátku roku 2018 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona, která má urychlit rozhodovací procesy ve stavebním právu...  V souvislosti s ní došlo ke změnám i v dalších navazujících předpisech, mimo jiné v zákoně o integrované...

Dohoda ADR

8. ledna 2018
Doprava
Mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - Dohoda ADR  Znění Dohody ADR bylo vyhlášeno MZV již v roce 1987 pod č. 64/1987 Sb. Česká republika ji ratifikovala...

Český překlad referenčního dokumentu BREF PP

4. ledna 2018
IPPC
 Informace o překladech referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques)...  Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje překlady referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl....

Konečná verze revidovaného dokumentu BREF LCP

3. ledna 2018
IPPC
 Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení  Evropský úřad pro IPPC (EIPPCB, z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) uveřejnil na svých  webových stránkách konečnou verzi revidovaného...

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

29. prosince 2017
EIA
Legislativa
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí...   Citace: 453/2017 Sb. Částka: 162/2017 Sb. Na...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

28. prosince 2017
Legislativa
Ovzduší
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 9, § 17 odst. 7, § 32 odst. 8 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...   Citace: 452/2017 Sb. ...

Závěry o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek

21. prosince 2017
IPPC
 Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. V...

DŮM S MOKŘADNÍ STŘECHOU BUDE REPREZENTOVAT ČR NA SVĚTOVÉM FINÁLE ENERGY GLOBE AWARD

Absolutním vítězem 9. ročníku soutěže se poté stal dům s mokřadní střechou. Právě ten tak bude naši zemi reprezentovat v konkurenci dalších 176 projektů na celosvětovém vyhlášení soutěže, jež proběhne 16. ledna 2018 v Íránu... Slavnostní předávání cen 9. ročníku...

Český překlad referenčního dokumentu BREF PP

18. prosince 2017
IPPC
 Pro tuto chvíli je k dispozici část překladu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro výrobu papíru, buničiny a lepenky do kapitoly 3  Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje překlady referenčních dokumentů o nejlepších dostupných...

Chemická legislativa 2018

11. prosince 2017
Chemické látky
Legislativa
 Pozvánka na lednovou konferenci... Hned ze začátku roku a chtělo by se říct: jdeme do finále! V roce 2018 uplyne poslední registrační lhůta pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 t/rok a vyšším. Ale registrace je jen začátek - rozběhla se také naplno...

EU: Směrnice č. 2017/2102 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 V Úředním věstníku EU byla zveřejněna směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2017/2102, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Vydáno: 15. 11. 2017 Účinné od: 11....

Téměř 100 000 dobrovolníků se během letoška připojilo k úklidu Česka

Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na toto úterý, hodnotí organizátoři naší největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko letošní ročník a představují plány pro příští rok... Příští ročník akce se uskuteční...

Právě vstoupilo v platnost Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek

4. prosince 2017
Chemické látky
Legislativa
 Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů je účinné od 28. listopadu...   Citace: 375/2017 Sb. Částka: 131/2017 Sb. Na...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

4. prosince 2017
Legislativa
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech...   Citace: 400/2017 Sb. Částka: 141/2017 Sb. Na straně (od-do): 4530-4541 ...

Konference Povinnosti v podnikové ekologii II. proběhla za velkého zájmu odborné veřejnosti

29. listopadu 2017
V pondělí 20. listopadu 2017 se v konferenčních prostorách hotelu Grandior v Praze za velkého zájmu odborné veřejnosti uskutečnil druhý ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii.  Konferenci pořádala redakce odborného portálu ENVIprofi.cz provozovaného...

MARS SLAVÍ 25. VÝROČÍ A ZAMĚŘUJE SE NA TRVALE UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

27. listopadu 2017
Mars slaví své 25. výročí na českém a slovenském trhu a představuje svůj koncept trvale udržitelného rozvoje ,,Sustainable in a Generation Plan". Společnost Mars u příležitosti 25. výročí působení na českém a slovenském trhu představila svůj nový koncept ,,Sustainable in a...

Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA

23. listopadu 2017
Chemické látky
Legislativa
 Aktualizované informace o chemických látkách z oblasti legislativy nařízení REACH a CLP z internetových stránek agentury ECHA (odkazy na důležité informace)...  Kandidátský seznam - seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) Seznam látek pro případné...

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - 3. díl

22. listopadu 2017
EIA
Legislativa
 Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment, zkráceně EIA), představuje významnou součást povolovacích procesů u záměrů, u kterých je předpoklad, že budou mít negativní vlivy na životní prostředí... 1. díl - www.enviweb.cz/109969 2....

Pouze 10 % Čechů si vybaví firmu, která funguje na ekologických principech

21. listopadu 2017
  S ekologií jsme v České republice pořád na štíru, alespoň podle mínění spotřebitelů. Celých 61 % Čechů nezná žádnou firmu, kterou by považovali za ekologickou... Obrazně řečeno ji ale mohou mít přímo za rohem. Společností, jimž není životní prostředí...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí