zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Áčko: etika budoucnosti, výzkum pralesů a nanobezpečnost

Včera
Zajímavé souvislosti mezi přírodou, nanotechnologiemi a jejich bezpečností...  Přejede v kritické situaci samořiditelné auto nepozorné dítě, které vběhne do vozovky, nebo narazí do lampy, a ohrozí tím posádku? I řešení takto vyhrocených situací musí naplánovat...

Předsedkyně na turné: zemětřesení, geomagnetické pole i horniny s příběhem

16. února 2019
Geologie
 Jak dlouho trvá, než vědci v Česku zaznamenají seismický signál zemětřesení z Tichého oceánu? Jak se mění geomagnetické pole? A jakou rychlostí se pohybují litosférické desky? To všechno zkoumají v Geofyzikálním ústavu, který si na svém turné po jednotlivých...

Klima mění priority pozemkových úprav

14. února 2019
Zadržení vody v krajině a protierozní ochrana, tedy budování rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a prvků zajišťujících protierozní ochranu, se stávají zásadními prioritami pozemkových úprav... Změnou jejich cílů a struktury finančních prostředků...

Experti varují: české lesy uzdraví teprve změna lesního zákona

13. února 2019
Les
 Odborníci z Akademie věd ČR a vysokých škol kritizují současný stav českého lesnictví... Podle jejich názoru totiž ministerstva zemědělství a životního prostředí nedostatečně reaguje na klimatické změny. Například v loňském roce se kvůli přetrvávajícímu...

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha

11. února 2019
Sucho
 Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu... Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy...

Dokážeme odhadnout nebezpečnost hada?

9. února 2019
Ve společné studii se tým vědců z Univerzity Karlovy a ze Státní univerzity v Baku zaměřil na vnímání strachu z hadů. Jde o jedno z témat, které je na naší univerzitě zkoumáno dlouhodobě, a výsledky jsou opravdu zajímavé. V České republice žije pouze pět...

O učení venku je ze strany učitelů stále větší zájem

Projekt Učíme se venku získal v loňském roce i hlavní odbornou cenu Eduína za inovace ve vzdělávání... Iniciativa Učíme se venku, za kterou stojí vzdělávací centrum Tereza a dalších více než dvacet spolupracujících a podporujících organizací, vstoupila do dalšího...

Topol šedý jako záchrana (nejen) pro lužní lesy

1. února 2019
Les
Topol šedý, stejně jako ostatní topoly, patří mezi dřeviny v lesním hospodářství opomíjené a jeho výskyt je stále vzácnější... Přitom představuje naději pro náhradu jasanových porostů v lužních lesích a je také vhodnou přípravnou dřevinou na kalamitních holinách...

Nejen studium kůrovců, ale i motýlů a lesních mravenců patří k práci Lesní ochranné služby

27. ledna 2019
Les
Výzkum kůrovcovitých a hledání obranných prostředků proti nim zdaleka není jedinou náplní činnosti útvaru Lesní ochranné služby (LOS) při VÚLHM... Odborníci na entomologii a lesnickou fytopatologii hledají příčiny poškození lesních dřevin a radí lesním hospodářům a...

Původní skladba lesů na Šumavě a v Bavorském lese

25. ledna 2019
Chráněná území
Les
Obnova původní skladby lesů na Šumavě a v Bavorském lese se řídí podle map přírodní potenciální vegetace, které nezahrnují jejich dlouhodobou dynamiku. A výzkumy ukazují, že minulost byla poněkud jiná, než se dnes domníváme...  Pylové diagramy nám dávají...

Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

23. ledna 2019
Les
 Podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. žadatel o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích zasílá příslušnému krajskému úřadu údaje ze žádosti i ve formě datového souboru žádosti, který vytváří v tzv. ,,modulu pro žadatele". Nově se tato podmínka...

Boj s kůrovcem i intenzivní výsadba jsou prioritami pro rok 2019

18. ledna 2019
Les
 Rozhovor s Ing. Petrem Skočdopole Olomouc: Téměř pět milionů sazenic mladých dřevin plánují letos na svých polesích vysadit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Reagují tak na následky kůrovcové kalamity, která postihla lesní porosty napříč celou republikou. Nejen...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

10. ledna 2019
Legislativa
Les
 Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích   Citace: 296/2018 Sb. Částka: 148/2018 Sb. Na straně...

Vyšlo další číslo časopisu Živa

5. ledna 2019
Příroda
 Poslední číslo časopisu Živa v roce 2018 přineslo mnoho pozoruhodných témat... - například, jaký je současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačů. Těšit se můžete také na dva díly Velké kotliny z pohledu cévnatých rostlin a členovců. Jersáková J.,...

Důsledná prevence a spolupráce lesníků s hasiči může pomoci ve zdolávání lesních požárů

27. prosince 2018
Havárie
Les
Nedbalost lidí, kteří v lese navzdory zákazu kouří nebo rozdělávají oheň, je častou příčinou požárů... Oheň se může také snadno rozšířit i při pálení klestu. S přibývajícím suchem a vysokými teplotami v létě je riziko požárů stále vyšší. Proto odborníci...

Coral Reefs Around The World Are In Grave Danger. Here s What s Happening

21. prosince 2018
One of the most wonderous living things on earth is coral. Humans view its diversity and hues as a gorgeous, underwater decoration...  But, it is a living organism that supports the lives of hundreds, if not thousands, of species in the underwater ecosystem. Man may appreciate its wonder, but...

Závěry klimatické konference v pěti bodech

17. prosince 2018
Klimatické změny
 Zástupci téměř 200 států se po dvoutýdenním jednání v Polsku shodli na pravidlech uplatňování pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Světová konference o klimatu COP24 měla původně skončit už v pátek, kvůli rozporům byla ale prodloužena do soboty. Jaké klíčové...

Aktuálně vychází již páté vydání rozebrané lesnické knihy Jana Metzla a Milana Košuliče st. ,,100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem

16. prosince 2018
Les
 Na 100 otázek, jak pěstovat přírodě blízký les v době aktuálních klimatických změn, odpovídá nové aktualizované vydání populární knihy autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st. Čtenářům nejen z lesnické veřejnosti nabízí možnosti, jak opustit les věkových...

Nové předpisy v ochraně přírody a krajiny

10. prosince 2018
Chráněná území
Vyhlášeny 3 nové Národní přírodní památky...   Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Citace: 269/2018 Sb. Částka: 137/2018 Sb. ...

Botanici: Invazní rostliny jsou v průměru vyšší než původní druhy

9. prosince 2018
Funkční vlastnosti nepůvodních rostlin, jako je jejich výška či plocha listů, ovlivňují, zda se stanou invazními, nebo ne. Vyplynulo to z rozsáhlé studie mezinárodního vědeckého týmu, který vedli odborníci z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty...
Chystané akce
3
4. 2019
3.4.2019 - Seminář, školení
hotel Lions, Plzeň
18
4. 2019
18.4.2019 - Seminář, školení
EA hotel Populus, Praha
0
0. 0
0-2019 - Konference
Klub kultury, Uherské Hradiště
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí