zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Sázíme budoucnost atakuje hranici půl milionu stromů. Pro nejaktivnější sazeče chystá ocenění

Celonárodní iniciativa Sázíme budoucnost čtyři měsíce od svého startu propojila tisíce sázejících... Ti se postarali o výsadbu více než 420 tisíc stromů ve volné krajině a ve městech. Do roku 2024 iniciativa míří na 10 milionů stromů. Výsadbami za rok 2019 mimo les, jako...

Datlovití ptáci jsou důležití v ochraně lesa. Péče o ně se vyplatí

12. ledna 2020
Les
Vhodnou možností při boji proti hospodářsky nežádoucím druhům živočichů může být v některých případech kromě chemické ochrany také ochrana biologická, která je nejen ekonomicky výhodná, ale také přírodě blízká. Mezi biotické regulátory lesních bezobratlých...

Jaký bude osud lesů v Nízkém Jeseníku

11. ledna 2020
Les
Produkce a zdravotní stav lesních porostů ve střední Evropě vykazují v posledních letech výrazné negativní změny... Příčin zhoršování situace je více - změny klimatu, nedostatek živin, zvýšené depozice dusíku a s tím související zvýšená aktivita škůdců. Jednou...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

 Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...   Citace: 351/2019 Sb. Částka: 146/2019 Sb. Na straně (od-do): 3553-3556 Rozeslána dne: 20....

MŽP vydalo poslední číslo Věstníku v roce 2019

2. ledna 2020
Obecné
Příroda
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku MŽP... Obsahem tohoto čísla je: metodické sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP pro uchazeče o vykonání zkoušky odborné...

Vědci začínají zkoumat potenciál geotermální energie v Česku

22. prosince 2019
Energie
Geologie
Z prvních analýz vyplynulo, že do roku 2030 by mohlo vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen... Zástupci České geologické služby, Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského...

K nepůvodním dřevinám je třeba přistupovat obezřetně

20. prosince 2019
Les
Nepůvodní druhy jsou po staletí součástí české krajiny... Jsou hojně využívány a pěstovány v zahradnictví a v sadovnictví jako okrasné rostliny, jako užitkové rostliny v zemědělství i jako introdukované dřeviny v lesnictví. Jejich všestranné přínosy jsou...

Nová aplikace pomůže městům a obcím s přípravou na změny klimatu

Nový softwarový nástroj českých výzkumníků pomůže obcím při výběru vhodných a k přírodě ohleduplných adaptačních opatření... Inovativní aplikace představuje jednotlivá přírodě blízká řešení a přehlednou formou shrnuje přínosy daných opatření z hlediska...

Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny - Výzva V

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.  Na co lze získat podporu (podporované aktivity): zavádění inovativních technologií: ...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

16. prosince 2019
Legislativa
Les
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti...   Citace: 323/2019 Sb. Částka: 137/2019 Sb. Na straně (od-do): 3318 Rozeslána dne: 6....

Jedním z hlavních témat letošního roku bylo globální oteplování

14. prosince 2019
Klimatické změny
Vybrané události spojené s bojem proti klimatickým změnám, které se staly jedním z nejčastěji diskutovaných témat letošního roku: 15. března - Téměř 1,5 milionu studentů z 125 zemí světa včetně ČR se zapojilo do celosvětové stávky za ochranu klimatu a snižování...

Jak hospodaří douglaska tisolistá s vodou

14. prosince 2019
Les
V poslední době se hodně mluví o douglasce tisolisté. Avšak jejímu vztahu k vodě nebyla zatím věnována v České republice větší pozornost... Vzhledem k diskusím o možnosti zvýšení zastoupení douglasky jako náhrady chřadnoucího smrku ztepilého mají ale informace o...

Strach z douglasky v našich lesích? Zbytečná hysterie a záměrná manipulace

11. prosince 2019
Les
Hnutí Duha opět účelově mate laickou veřejnost, a to svým prohlášením o nebezpečnosti využití douglasky tisolisté v našich lesích... Na základě pouze několika bez kontextu a účelově vybraných publikací prohlašuje tuto dřevinu za druh ohrožující samu podstatu funkčního...

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

6. prosince 2019
Legislativa
Les
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:   Citace: 314/2019 Sb. Částka: 133/2019 Sb. Na straně (od-do): 3257-3264 Rozeslána dne: 28. listopadu 2019 ...

Sucho a vítr rozvracejí lesy společně s kůrovcem

29. listopadu 2019
Les
V poslední době se v souvislosti s lesy hovoří hlavně o škodách způsobených kůrovcovou kalamitou. Ale to je pouze zhruba polovina škod, kterými lesy trpí... Doprovodným nebo i spouštěcím faktorem tohoto poškození lesů je především působení sucha a větru, tedy abiotických...

Český Nápad ví, jak řešit problémy se suchem

26. listopadu 2019
Příroda
Sucho
Projekt teď projde inkubátorem pod vedením odborníků... Nápadem roku letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe se stal Model Zdoňov, který bojuje proti suchu v krajině a navrací jí přirozenou schopnost zadržet povrchovou i spodní vodu. Odbornou porotu projekt zaujal...

Věstník MŽP právě vychází

22. listopadu 2019
Obecné
Ovzduší
Příroda
Voda
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách listopadové číslo Věstníku MŽP. Obsahem tohoto čísla je: Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního...

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2018

20. listopadu 2019
Les
Výroční zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 vládní verze.   Zpráva o stavu lesa 2018   (PDF, 1 MB)

Douglasku je vhodné pěstovat ve směsi s domácími dřevinami

19. listopadu 2019
Les
Současné změny podmínek prostředí a s nimi spojený ústup smrkových porostů vedou lesníky k hledání alternativních řešení při obnově a pěstování lesů... Tím by mohlo být širší využití ekonomicky cenných a zároveň klimatickým výkyvům lépe odolných dřevin,...

Nové vyhlášky v ochraně přírody

 6 aktuálně vydaných Vyhlášek...   Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Citace: 283/2019 Sb. Částka: 122/2019 Sb. ...
Chystané akce
25
1. 2020
25.1.2020 - Přednáška, diskuse
Roztyly, Michelský les
17
2. 2020
17-21.2.2020 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno
24
3. 2020
24.3.2020 - Seminář, školení
Brno, Koleje JAK
27
5. 2020
27-29.5.2020 - Konference
ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí