zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Webinář - Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť

Dnes
Les
Voda
  Datum: 20.4.2021  10:00 - 11:30 Místo konání: MS Teams Tématické zaměření akce: Lesní hospodářství ...

Toalety v mateřské škole v Prostějově budou využívat dešťovou vodu

 Systém umožňující využívat zachycenou dešťovou vodu pro splachování toalet bude součástí chystané rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy na Husově náměstí v Prostějově. Záměr přijde na zhruba čtyři miliony korun, sdělil ČTK primátor František Jura...

MŽP vydalo další číslo Věstníku

12. dubna 2021
Příroda
Voda
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP. Třetí částka Věstníku obsahuje: Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci vodního zákona...

Rozšíření unikátních Mokřadů Jablonné

10. dubna 2021
Příroda
Voda
Liberecký spolek Čmelák - Společnost přátel přírody ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj bude realizovat II. etapu rozšíření mokřadního areálu v Jablonném v Podještědí, kde vznikne 20 nových tůní. Na projekt je přislíbena dotace...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. 4. 2021

10. dubna 2021
Voda
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 13. týdnu...

Nejnovější materiály v připomínkovém řízení

9. dubna 2021
Legislativa
Voda
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona Ministerstvo životního prostředí Čj. OVA: Čj. předkladatele: MZP/2021/410/244 ...

Novela vodního zákona reagující na havárii na Bečvě je v připomínkovém řízení

9. dubna 2021
Legislativa
Voda
Ministerstvo životního prostředí ještě před velikonočními svátky poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu vodního zákona, která reaguje na loňskou, rozsáhlou zářijovou havárii na Bečvě. Ta ukázala, že v případě velkých havárií současná právní...

Norská výzva pomůže najít cestu, jak zbavit řeky zbytků léčiv a hormonů

I když je čištění odpadních vod u nás na pokročilé úrovni, ne vždy dokážeme zbavit vodu všech nečistot. Výzkumy prokázaly, že se v povrchových vodách vyskytují zbytky antibiotik, hormonů a jiných běžně používaných látek, které však mohou být pro vodní organismy a...

Vláda schválila analýzy ohledně zatopení jam na Ústecku

 Nejvhodnějším zdrojem vody pro plnění zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí v Ústeckém kraji je řeka Ohře. Uvádí to jedna ze studií o řešení situace v regionu, jejichž závěry dnes schválila vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách....

Rybáři dostanou příspěvky na investice do akvakultury, zpracování produktů nebo technologický rozvoj. Chystá se i nový Operační program Rybářství

V 19. výzvě Operačního programu Rybářství 2014-2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství (MZe) na podporu rybářství 20 milionů korun. Peníze jsou určeny například na inovace, recirkulační zařízení, zpracování ryb nebo modernizaci podniků. Připravuje se také nové...

Chrudim: Revitalizace vodních toků ve městě

 ,,Změna klimatu postupně přináší řadu důsledků, které mají, a v různé míře nadále budou mít, převážně negativní vlivy na život společnosti i na přírodu," upozorňuje Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim. ,,Přestože lidská...

Řeky, které vydechují skleníkové plyny

7. dubna 2021
Klimatické změny
Voda
 Na první pohled by se mohlo zdát, že Nová teritoria jsou jednou z nejzelenějších oblastí Hongkongu. Tato oblast, která hraničí s čínskou pevninou a tvoří většinu hongkongského území, vypadá jako svět na hony vzdálený od rušných ulic a mrakodrapů, které se tyčí nad...

Online seminář: Finanční udržitelnost u vodohospodářských projektů

7. dubna 2021
Voda
Získali jste dotaci na vodohospodářský projekt z prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí, případně z Národního programu Životní prostředí? Zúčastněte se našeho webináře a seznamte se s aktuálními informacemi o povinnostech příjemců dotací ve vztahu k...

MŽP zaplatí za měření vod u lomu Turów za 5 let 30 milionů korun, dozví se vláda

6. dubna 2021
EIA
Šlendryján
Voda
 Měření spodních vod v okolí polského hnědouhelného lomu Turów bude stát ministerstvo životního prostředí (MŽP) do roku 2025 dalších zhruba 30 milionů Kč. Uvádí to materiál, který dostane v úterý pro informaci vláda a který má ČTK k dispozici. Podle materiálu jsou...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. 3. 2021

2. dubna 2021
Voda
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 12. týdnu na...

Coca-Cola HBC buduje přímo v areálu v Kyjích zázemí pro mokřad

Coca-Cola HBC zastává cíle udržitelného rozvoje, do kterého spadá i nakládání s vodami, kde dodržuje nejvyšší evropské i světové standardy. V rámci modernizace areálu v Kyjích tak k zadání projektu v oblasti zachytávání vod firma přistoupila maximálně...

Stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení mikroplastů

29. března 2021
Chemické látky
Voda
Zdraví
ECHA zveřejnila konsolidovaná stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení záměrného používání mikroplastů a dále formaldehydu ve výrobcích pro spotřebitele (zveřejněno ECHA 3. 3. 2021). Na stránkách agentury ECHA jsou nyní k dispozici konsolidovaná stanoviska...

Brno: Test mikroplastů a hormonů v pitné vodě

29. března 2021
Pitná voda
Zdraví
Brno bude ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi zkoumat přítomnost hormonů a mikroplastů v pitné vodě. Jde o úspěšný projekt z participativního rozpočtu, kam podávají návrhy přímo obyvatelé. Podle místopředsedy představenstva Brněnských vodáren Jana...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. březnu 2021

26. března 2021
Voda
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu...

Výzkumný ústav vodohospodářský monitoruje každý týden kvalitu vody v Bečvě, hodnoty jsou v limitu

23. března 2021
Havárie
Voda
Už šest týdnů monitorují (nad rámec standardních měsíčních monitoringů realizovaných správcem toku - státním podnikem Povodí Moravy), pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského kvalitu vody v Bečvě. Týdenní monitoring kvality vody se rozběhl preventivně v...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí