zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Senát vrátil Sněmovně novelu zjednodušující proces EIA

Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na...

COREPER schválil dohodu s Parlamentem o ochraně zaměstnanců před expozicí karcinogenům

18. července 2017
Firemní ekologie
Zdraví
 Výbor stálých zástupců Rady dnes schválil prozatímní dohodu s Evropským parlamentem ze dne 28. června o směrnici o ochraně zaměstnanců před expozicí karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti. Směrnice navrhuje stanovit limity expozice pro dalších 11 karcinogenů...

Za znečištění ovzduší zodpovídá stovka firem, ukázal průzkum

Pouhá stovka podniků byla v posledních 30 letech zodpovědná za 71 procent globálních emisí skleníkových plynů, přičemž zdrojem více než poloviny emisí bylo jen 25 společností. Vyplývá to z průzkumu analytické organizace CDP (Carbon Disclosure Project), o němž informoval...

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání

17. července 2017
Legislativa
Zemědělství
 Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, včetně novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti...

Ochrana pracovníků před karcinogeny a mutageny

14. července 2017
BOZP
Firemní ekologie
 Stanovením limitů pro karcinogeny a mutageny bychom mohli v EU ušetřit až sto tisíc životů v příštích padesáti letech. Evropská rada učinila ve středu další pokrok v přijetí směrnice zaměřené na ochranu pracovníků před vystavením se karcinogenům a...

Senátoři chtějí, aby se poslanci opět zabývali zákonem o EIA

13. července 2017
EIA
 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební...

Dohoda k revizi směrnice o elektrických a elektronických zařízeních

28. června 2017
Chemické látky
 Rada a Evropský parlament dosáhly dne 21. června 2017 předběžné dohody o návrhu revidované směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Revize směrnice 2011/65/EU zahrnuje změny,...

Nová nařízení Komise (EU), která mění přílohy č. XIV a č. XVII nařízení REACH

28. června 2017
Chemické látky
 V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XIV a XVII nařízení REACH.   Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č....

Česká republika ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti

27. června 2017
Chemické látky
Zdraví
 Česká republika v pondělí 19. června ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti [1], a v září se tak oficiálně stane smluvní stranou této nové globální smlouvy. Jejím hlavním cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti i jejích...

Nové nařízení EU, které mění vlastnost HP 14 ,,ekotoxický

27. června 2017
Chemické látky
 V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 ,,ekotoxický". Příloha III směrnice 2008/98/ES se mění...

AZOS může dál vyrábět, podle soudu zápachem nadměrně neobtěžuje

26. června 2017
Firemní ekologie
Ovzduší
Nymburk prohrál spor se zinkovnou a lakovnou AZOS. Podle soudu se neprokázalo, že zápach z provozu obtěžuje okolí víc než ostatní podniky v průmyslové zóně. Město se u soudu domáhalo toho, aby firmě nařídil zápach snížit. Druhou část žaloby, v níž Nymburk žádal...

Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

21. června 2017
Legislativa
 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ENVI(2017)0621_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Středa 21. června 2017, 9:00-12:30 a 15:00-18:30 Čtvrtek 22. června 2017, 9:00-12:30 a 14:00-16:00 Brusel Místnost: József Antall...

Kontaminace rtutí stojí miliardy korun ročně. Ztráty vyčíslil výzkum, na kterém se podílela Arnika

 Jedná-li se o lidské zdraví, jdou peníze stranou a jeho hodnota je nevyčíslitelná. Pokud ale hovoříme o celých komunitách, jejichž zdraví je ohroženo kontaminací rtutí (1), můžeme se o vyčíslení ztrát pokusit. Výsledky takového výpočtu jasně potvrzují, že i...

ECHA zveřejnila aktualizovaný manuál/příručku ,,Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD

20. června 2017
Chemické látky
 Aktualizovaný manuál/příručka je 4.0 verzí a má napomoci registrantům při přípravě registrační dokumentace chemických látek pro poslední registrační termín v roce 2018. Cílem tohoto dokumentu je napomoci registrantům při plnění jejich povinností vyplývajících...

ECHA upozorňuje registranty, aby prováděli všechny ekotoxikologické a toxikologické zkoušky k získání informací o chemické látce v souladu s požadavky

19. června 2017
Chemické látky
 Požadavek provádět všechny ekotoxikologické a toxikologické zkoušky a analýzy v souladu se zásadami správné laboratorní praxe vyplývá z čl. 13 odst. 4 nařízení REACH (ve znění pozdějších předpisů). ECHA připomíná registrantům, kteří se připravují na...

Pavel Poc: Limity pro karcinogenní kadmium se podařilo obhájit!

16. června 2017
Chemické látky
Zdraví
 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) odhlasoval stanovisko k Nařízení o CE hnojivech, kde je Pavel Poc stínovým zpravodajem frakce socialistů a demokratů. Nové nařízení o hnojivých výrobcích mimo jiné zavádí limity kontaminantů,...

Informace pro žadatele o hodnocení přípravků - studie na obratlovcích

13. června 2017
Chemické látky
 ČR souhlasí s přístupem EU ohledně omezování a opakováním pokusů na obratlovcích pro účely hodnocení chemických látek a směsí, tedy i pro hodnocení přípravků na ochranu rostlin (dále jen POR). Jestliže žadatel již provedl studie na obratlovcích...

Senát vrátil stavební zákon Sněmovně, spolky ochránců nepodpořil

 Senát dnes vrátil Poslanecké sněmovně rozsáhlou vládní novelu stavebního zákona. Senátoři v ní chtějí některé body upravit jinak, týká se to například přezkumu nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Senátoři neschválili...

Společnost UPIA International dostala pokutu 140 tisíc korun za opakované neplnění emisního limitu látek vypouštěných do ovzduší

 Pokutu 140 tisíc korun dostala společnost UPIA International s.r.o. , která provozuje termické čistící zařízení ve Studénce na Novojičínsku. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě prokázali, že v...

Poslanci schválili novelu zákona o EIA z dílny MŽP, proces bude snadnější a rychlejší

8. června 2017
EIA
 Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která výrazně zjednoduší a zrychlí proces EIA. Novela teď míří do Senátu. ,,Výsledek dnešního hlasování je dobrou zprávou pro všechny české stavebníky. Naše...
Chystané akce
21
7. 2017
21-22.7.2017 - Přednáška, diskuse
Praha 6, FTVS UK a Divoká Šárka
INISOFT s.r.o.
27
7. 2017
27.7.2017 - Seminář, školení
Olomouc, ibis Olomouc Centre
INISOFT s.r.o.
24
8. 2017
24.8.2017 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí