zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Na zarybnění Bečvy už padlo půl milionu, bude pokračovat i letos

 Zhruba půl milionu korun už vynaložili rybáři na zarybnění řeky Bečvy, kterou loni na konci září postihla ekologická havárie. Do řeky vysadili roční parmy, mníky, podoustve či ostroretky. Na vysazení násadových ryb použili peníze z transparentního účtu, na který...

Reakce ČIŽP na pořad Reportéři ČT vysílaný 18. 1. 2021

22. ledna 2021
Havárie
Voda
ČIŽP se důrazně ohrazuje proti manipulativním komentářům, které zazněly v rámci pořadu Reportéři ČT na téma Otrávené řeka IV., že by odebrání vzorků po havárii na Bečvě bylo nedostatečné a opožděné. Všechny složky, které byly v době po havárii na místě...

Nejhorší ropnou katastrofu má na svědomí Saddám Husajn

22. ledna 2021
Havárie
Šlendryján
 Přehled deseti největších ropných katastrof ke 30. výročí (23. ledna) největší ropné katastrofy všech dob, kdy Irák začal vypouštět ropu do Perského zálivu: 1) až 1,5 milionu tun - Pouhých šest dní po zahájení války v Perském zálivu za osvobození Kuvajtu z...

Závěry o BAT pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami vydány v ÚV EU

21. ledna 2021
Chemické látky
IPPC
 Dne 9. prosince 2020 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro povrchovou úpravu za...

Převod registrací ze Spojeného království do EU bude ukončen koncem března 2021

20. ledna 2021
Chemické látky
Bude zrušeno přibližně 20 % registrací podle nařízení REACH předložených společnostmi z UK, které nebyly převedeny do EU. Převody registrací by měly být společnostmi v EU dokončeny nejpozději do 31. 3. 2021 (zveřejněno ECHA 11. 1. 2021). Registrace podle nařízení...

Normy: ekologie a životní prostředí - leden 2021

19. ledna 2021
Firemní ekologie
 Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ vlednu 2021. NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní...

Nový zákon o odpadech - nová verze plné moci

18. ledna 2021
Firemní ekologie
Odpady
Na základě přijetí nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, byl publikován NOVÝ vzor plné moci pro ohlašování prostřednictvím ISPOP. V této souvislosti budou žádosti o zmocnění pro agendu odpadů...

Nová pracovní pozice Analytik dat dálkového průzkumu

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici Analytik dat dálkového průzkumu. Popis práce: Analýzy dat dálkového průzkumu Země - družicová data (multispektrální, radarová), data z leteckých nosičů a dronů...

Seznamy H-vět a P-vět podle nařízení CLP

15. ledna 2021
Chemické látky
V přílohách naleznete seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení CLP v češtině. Dále jsou k dispozici seznamy doplněné o znění v dalších jazycích - angličtině, němčině a slovenštině....

Plánovanou těžbu manganu u Chvaletic musí zhodnotit EIA

14. ledna 2021
EIA
Geologie
 Projekt na získávání manganu z bývalých odkališť u Chvaletic a Trnávky po místní těžbě pyritu musí podstoupit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí v takzvaném zjišťovacím řízení. Některé obce v minulosti...

Členské státy budou hodnotit 58 látek v letech 2021-2023

14. ledna 2021
Chemické látky
Zdraví
ECHA v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 58 látek pro hodnocení členskými státy v letech 2021-2023 (zveřejněno ECHA 9. 12. 2020). ECHA uvedla seznam 58 látek pro hodnocení členskými státy EU v rámci průběžného akčního plánu...

Upozornění na povinnost oznamování předmětů s nadlimitním obsahem SVHC látek do databáze SCIP

13. ledna 2021
Chemické látky
Zdraví
Dne 5. ledna 2021 začala platit povinnost pro dodavatele předmětů předkládat informace do databáze SCIP. Do databáze mají být oznamovány předměty s obsahem SVHC látek s koncentrací vyšší než 0,1 % hm. Povinnost oznamovat předměty s nadlimitním obsahem SVHC látek vychází ze...

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování

12. ledna 2021
Chemické látky
ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 5. února 2021 (zveřejněno ECHA 7. 12. 2021). V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování...

Přístav v Hodoníně nebude mít významný vliv na životní prostředí

11. ledna 2021
EIA
Vodní cesty
 Vybudování rekreačního přístavu na Baťově kanále v Hodoníně nebude mít výrazně negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Vyplývá to z informací zveřejněných na webové stránce informačního systému EIA. K dokumentu se nyní mohou vyjádřit...

Databáze SCIP je připravena k použití - sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

 Průmysl již může předkládat do databáze SCIP agentury ECHA informace o látkách SVHC v předmětech. Cílem je zlepšit informovanost o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích a zvýšit bezpečnost při recyklaci výrobků. SCIP je databáze s informacemi o...

Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí od 1. 1. 2021

11. ledna 2021
Chemické látky
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Výklad je určen pro dovozce a následné uživatele nebezpečných chemických směsí s...

Ohlašování přes ISPOP v roce 2021

8. ledna 2021
Firemní ekologie
IPPC
Se začátkem nového roku začíná rovněž tzv. ohlašovacího období. Od 1.1. do 31.3. musí povinné subjekty ohlásit množství znečišťujících látek vyprodukovaných v předchozím roce. Účelem sběru dat prostřednictvím hlášení je získat informace potřebné pro ochranu a...

Zákon zpřesní povinnosti při nakládání s odpady na námořní lodi

Velitelé námořních plavidel, tedy hlavně námořních obchodních lodí, ale i jachet, budou mít povinnost zajistit předání odpadu nacházejícího se na palubě lodě příslušnému zařízení. Budou to muset udělat předtím, než loď opustí přístav v členském státu EU....

Další metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativě

6. ledna 2021
Legislativa
Odpady
V posledních dnech roku 2020 vydalo ministerstvo životního prostředí další metodické pokyny k provádění nové odpadové legislativy, která je účinná od 1.1.2021. K první várce metodických pokynů, o které jsme přinesli informace zde, jsou nově ze strany ministerstva...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

6. ledna 2021
Energie
Legislativa
  Citace: 591/2020 Sb. Částka: 241/2020 Sb. Na straně (od-do): 6722-6733 Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Druh předpisu: Vyhláška ...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí