zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stručná statistika ohlašování do IRZ za rok 2014

26.10.2015
Firemní ekologie
IPPC
Stručná statistika ohlašování do IRZ za rok 2014

Jak již bylo uvedeno v předchozí aktualitě, konec září je tradičním dnem, kdy Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Dnes Vám přinášíme výběr zajímavých údajů vztahujících se primárně k poslednímu ohlašovacímu roku.

Souhrnné údaje za ohlašovací rok 2014

Za ohlašovací rok 2014 dosud ohlásilo do IRZ celkem 5 589 provozoven, což je oproti předchozímu roku výrazný nárůst (z 5 222 provozoven). Nárůstu se dočkal i počet provozoven s jednou nebo více činnostmi E-PRTR a přesáhl tak 800 ohlašovatelů - konkrétně se jednalo o 828 provozoven (za rok 2013 jich bylo 792). V této souvislosti je nutné podotknout, že souhrnné údaje se mohou v průběhu celého roku měnit, protože ohlašovatelům je umožněno zaslané údaje opravovat (ať již z vlastní vůle nebo z podnětů ČIŽP nebo MŽP a CENIA, které provádí kontrolu ohlašovaných údajů). Pro doplnění počet subjektů, které ohlašovaly alespoň za jednu provozovnu, se za rok 2013 dostal k hodnotě 3 984, přičemž předchozí rok jich bylo o něco méně - konkrétně 3 719.

Co se týče jednotlivých druhů úniků a přenosů, jsou počty následující (v závorce jsou údaje za předchozí ohlašovací rok - tj. za rok 2013):

  • úniky do ovzduší - 861 (859) provozoven a 38 (35) látek;
  • úniky do vody - 97 (110) provozoven a 29 (32) látek;
  • úniky do půdy - 0 (1) provozovna a 0 (14) látek;
  • přenosy látek v odpadních vodách - 86 (83) provozoven a 31 (32) látek;
  • přenosy látek v odpadech - 874 (839) provozoven a 25 (25) látek.

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, nejvíce ohlašovatelů musí ohlašovat úniky do ovzduší a přenosy látek v odpadech. Oproti minulému roku se do popředí dostaly přenosy látek v odpadech. Naopak zcela nulové či bezvýznamné zastoupení mají úniky do půdy. Za zmínku stojí poměrně významný pokles počtu ohlašovatelů u úniků do vody a nárůst ohlašovatelů ve skupině přenosů látek v odpadech. Jinak se počty ohlašovatelů meziročně příliš nemění.

Co se týče přenosů množství odpadů, je možné zcela jednoznačně uvést, že se jedná o nejrozsáhlejší skupinu ohlašovatelů. Sleduje se jak množství nebezpečných odpadů, tak i ostatních. Konkrétní čísla jsou následující (v závorce opět údaj pro porovnání z předchozího ohlašovacího období):

  • nebezpečné odpady - 4 749 (4 369) provozoven;
  • ostatní odpady - 1 052 (960) provozoven.

Vzhledem k poměrně nízké prahové hodnotě pro ohlašování nebezpečných odpadů (2 tuny/rok) není žádným překvapením, že počet jeho ohlašovatelů (provozoven) překračuje několikrát počet ohlašovatelů (provozoven) ostatních odpadů. V obou případech došlo k poměrně výraznému zvýšení počtu ohlašovatelů.

Vybrané údaje za ohlašovací rok 2014

V následující části textu je uvedeno několik vybraných údajů vztahujících se k důležitým znečišťujícím látkám. S ohledem na celkový počet sledovaných látek v IRZ (celkem 93) nelze výběr považovat za reprezentativní, ale jsou vybrány takové látky, jejichž význam je z hlediska ohrožení zdraví nebo životního prostředí nezpochybnitelný. V závorce je opět uveden odpovídající údaj za předchozí ohlašovací rok (tj. 2013). V přehledu jsou zahrnuty všechny ohlášené údaje (tj. i údaje nepřekračující ohlašovací práh).

Polétavý prach - PM10 v únicích do ovzduší (prahová hodnota 50 000 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 32 (31)

Ohlášené množství - 3 280 997,7 (3 778 281,1) kg

Oxidy síry (SOx/SO2) v únicích do ovzduší (prahová hodnota 150 000 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 91 (101)

Ohlášené množství - 105 350 165,5 (111 512 152,5) kg

Oxid uhličitý (CO2) v únicích do ovzduší (prahová hodnota 100 000 000 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 73 (81)

Ohlášené množství - 63 320 970 407,1 (66 271 862 958,3) kg

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) v únicích do ovzduší (prahová hodnota 50 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 3 (6)

Ohlášené množství - 812,9 (780,5) kg

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) v únicích do vody (prahová hodnota 5 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 0 (1)

Ohlášené množství - 0 (20,5) kg

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) v přenosech v odpadních vodách (prahová hodnota 5 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 3 (4)

Ohlášené množství - 119,2 (44,6) kg

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) v přenosech v odpadech (prahová hodnota 50 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 23 (18)

Ohlášené množství - 14 644,9 (11 998,3) kg

PCDD+PCDF (dioxiny+furany) v únicích do ovzduší (prahová hodnota 0,0001 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 11 (14)

Ohlášené množství - 0,015836 (0,92253) kg

PCDD+PCDF (dioxiny+furany) v přenosech v odpadech (prahová hodnota 0,001 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) - 8 (7)

Ohlášené množství - 0,051238 (0,100216) kg

Jako pozitivní je z výše uvedeného přehledu potřeba vyzdvihnout trend v ohlašovaném množství polétavého prachu, který je velkým problémem např. v Moravskoslezském kraji. Rovněž snížení abnormálního množství PCDD+PCDF, které bylo způsobeno jedním ohlašovatelem, lze hodnotit kladně. Snížení se nevyhnulo také oxidu síry a oxidu uhličitému.

Skupinou, která je hojně ohlašována a není uvedena výše, jsou těžké kovy. V rámci IRZ se sleduje široké spektrum těžkých kovů (např. olovo, rtuť, chrom atd.) a pravidelně patří mezi nejohlašovanější polutanty a také mezi polutanty s nejvyšším ohlašovaným množstvím.

Kompletní vyhodnocení bude předmětem pravidelně zpracovávané Souhrnné zprávy IRZ. O její dostupnosti na webových stránkách IRZ Vás budeme informovat.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici na webových stránkách registru zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí