zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Možnost získání finanční podpory z Operačního programu pro životní prostředí pro rok 2020

23.03.2020
IPPC
Možnost získání finanční podpory z Operačního programu pro životní prostředí pro rok 2020

Jedná se o zvýhodněnou půjčku z prostředků EU v rámci Inovativních finančních nástrojů OPŽP 1/IFN/2017 v kombinaci s dotací z národních zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky pro snížení průmyslového znečištění a rekonstrukci ekologicky rizikových provozů. Maximální výše podpory je do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu s možností 25 % dotace a finanční bezúročné půjčky 75%.

Jedná se například o rekonstrukce stávajících a výstavba nových zařízení za účelem snížení emisí vznikajících průmyslovou činností a pořízení technologií ke snižování emisí vznikajících průmyslovou činností.

Prioritou je podpora projektů s dopadem na snížení zápachu nebo snížení hluku, podpora komplexních řešení nakládání s odpadními vodami za účelem snížení jejích množství, zaokruhování, popř. jiné průmyslové využití.

Dále je podporováno pořízení přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí vznikajících průmyslovou činností na rámec BAT/ závěrů BAT (kontinuální měření i na více zařízeních provozovatele jednou aparaturou, které bude probíhat minimálně tři měsíce v roce na každém jednotlivém zařízení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, techniky pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci) včetně realizace měřících míst. Prioritou je podpora monitoringu Hg, nicméně lze podpořit i monitoring jiných polutantů.

Podpora je poskytována formou půjčky dle směrnice MŽP č. 8/2017, o poskytování finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, a na základě Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (PRŽaP, dle aktuální verze), prioritní osa č. 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.5. Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Podpora může být na základě směrnice poskytnuta i ve formě dotace SFŽP na posílení vlastních zdrojů žadatele.

Více podrobností včetně závazných pokynů je uvedeno na internetových stránkách SFŽP

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/inovativni-financni-nastroje.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí