zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY

12.11.2019
Seminář, školení Olomouc,BEA campus Olomouc
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Přednášející:
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Deloitte Legal
odborný asistent, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe), člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Témata přednášek:
ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ÚPRAVA ZÁKONA Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY
METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který naprosto změnil dosavadní úpravu správního trestání, kdy ji sjednotil pro fyzické osoby nepodnikající a podnikatele a správní delikty nově označil jako přestupky bez ohledu na osobu pachatele. Nadto, pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby zavedl zcela novou úpravu, která zde dříve nebyla, a nové instituty, zejména definoval odpovědnost podnikající fyzické osoby a právnické osoby, zproštění odpovědnosti a principy ukládání trestů.

Nyní, po dvou letech účinnosti nové úpravy správního trestání, jsme již v situaci, kdy řízení podle předchozí úpravy postupně doběhla a máme již praxi s novou úpravou, včetně judikatury. Vznikly rovněž metodiky ústředních orgánů.
Změny se dotkly i vodního hospodářství a praxe osob podnikajících v oboru, kdy je v posledních letech snaha dávat důraz na prevenci a předcházení nedovolenému jednání nejen z finančních, ale rovněž z reputačních důvodů. Nicméně i při veškeré snaze se mohou objevit provozní situace, kdy dojde k porušení právních předpisů a je třeba se v přestupkové legislativě umět orientovat, ať již z pozice pachatele přestupku, tak správního orgánu.

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci výše uvedeného s cílem vyjasnit orientaci v přestupkové legislativě. Důraz bude rovněž kladen na aktuální metodiky a judikaturu a jejich dopady do správně právní odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.

Vložné: 1699,00 Kč bez DPH

Název akce
PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
12.11.2019
Místo konání akce
Olomouc,
BEA campus Olomouc
Adresa konání akce
Třída Kosmonautů 1288/1, Olomouc 779 00
Web
http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/voda--prestupky-ve-vodnim-hospodarstvi--dva-roky-od-ucinnosti-nove-upravy--olomouc-204.html
Kontakt
Hana Šimánková
E-mail
Telefon
733105655
Pořadatel
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Témata
Obec, město
Firma
Voda
Čištění odpadních vod
Hydrogeologie
Legislativa
Pitná voda
Povodně
Sucho
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
INISOFT s.r.o.
2
9. 2020
2.9.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí