zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový zákon o odpadech a jeho dopady na povinnosti původců odpadů

22.1.2021
Seminář, školení on-line

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zcela nový zákon o odpadech již prošel celým legislativním procesem a bude účinný od 1. ledna 2021. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se změnami, které přináší nová legislativa, a to především z pohledu původců odpadů. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

Úvod semináře

Účinnost a struktura zákona o odpadech

 • povinná transpozice odpadových směrnic EU
 • stručný obsah zákona
 • hierarchie odpadového hospodářství

Stav movité věci

 • odpad, nebezpečný odpad, ukončení odpadového režimu
 • zásady zařazování, třídění, označování odpadů
 • soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů
 • vedlejší produkt, předcházení vzniku odpadů

Přehled povinností původce a oprávněných osob

 • kdo je původce: činnost více osob; pronajímatel
 • povinnosti občana, vlastníka pozemku, školy, obce
 • základní povinnosti původce
 • provozovatel zařízení, povolení a provoz zařízení
 • katalog činností
 • obsah žádosti, revizní zprávy, povolení
 • výjimky - zařízení bez povolení

Definice nakládání s odpadem

 • vzorkování a zkoušky odpadů
 • soustřeďování, upuštění od odděleného soustřeďování
 • shromažďování, skladování odpadů
 • sběr, úprava, využití odpadů
 • mobilní sběr
 • odstraňování odpadů, skládkování, poplatek
 • třídící sleva na skládce
 • vnitrostátní a přeshraniční přeprava

Vedení evidence odpadů a ohlašování

 • vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby
 • ohlašování odpadů a zařízení
 • nová katalogová čísla (PPP)
 • nové evidenční kódy

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

 • obecní systém
 • předávání KO do obecního systému
 • nakládání s BRKO; kompostování
 • poplatek za komunální odpad

Nápravná opatření a sankce

 • přestupky fyzických osob, obcí
 • přestupky provozovatelů, právnických osob

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektor: Ing. Eva Směšná - odborný konzultant v oblasti ochrany ŽP

Název akce
Nový zákon o odpadech a jeho dopady na povinnosti původců odpadů
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
22.1.2021
Místo konání akce
on-line
Web
http://energeticky-institut.cz/novy-zakon-o-odpadech-a-jeho-dopady-na-puvodce-odpadu/
Kontakt
Václav Žáček
E-mail
Telefon
724550035
Pořadatel
Energetický institut
Témata
Odpady
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí