zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 1. TERMÍN

13.6.2019
Seminář, školení Praha,Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

PODTITUL:
VÝKLAD PROBLEMATIKY A POSTUPŮ ŘEŠENÍ UVEDENÝCH V METODICE MANUÁL 2018 - VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

Cílem semináře je seznámení s nově vydanou metodikou schválenou Centrální komisí MD ČR dne 5.2.2019 , zn. 90/2019-910-UPR/3,, k zabezpečení jednotného postupu při využívání vstupních podkladů pro akustické výpočty".
Na semináři budou představeny postupy pro jednotné využití dostupné datové základny a práce s intenzitami dopravy.

Problematiky, kterým se budou věnovat jednotlivé prezentace na semináři:
- obměna vozidlového parku v ČR;
- kategorie lehkých nákladních vozidel a jejího zatřídění;
- korekce povrchů vozovek a další.

Informace budou prezentovány přímo zástupci kolektivu řešitelů této metodiky.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Ing. Radek Kropelnický, Ředitelství silnic a dálnic ČR
o HLAVNÍ ŘEŠENÉ PROBLÉMY V RÁMCI ŘSD

Ing. Libor Ládyš, Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Aleš Matoušek, PhD., Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Daniel Puš, Ekola group, spol. s r.o.
o PROBLEMATIKA DATOVÉ ZÁKLADNY PRO VÝPOČET HLUKU Z DOPRAVY, ZMĚNY V CSD
o PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE ,,MANUÁL 2018", JEJÍ STRUKTURA, OBSAH A PRÁCE S NÍ
o OBMĚNA VOZIDLOVÉHO PARKU MEZI ROKEM 2000 A STÁVAJÍCÍM (VÝHLEDOVÝM) STAVEM - ANO ČI NE?
o POUŽITÍ OBMĚNY VOZIDLOVÉHO PARKU V NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH VÝPOČTOVÝCH METODIKÁCH A DŮSLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NERESPEKTOVÁNÍ SKUTEČNÉHO VÝVOJE VOZOVÉHO PARKU ČR
o POSTUP SPRÁVNÉHO ZATŘÍDĚNÍ KATEGORIE VOZIDEL N1 (LN)
o KATEGORIZACE VOZIDEL Z HLEDISKA HLUKU A PRÁCE S NIMI
o JEDNOTNÝ POSTUP PŘEPOČTU INTENZIT DOPRAVY MEZI STÁVAJÍCÍM STAVEM A ROKEM 2000, NÁZORNÝ PŘÍKLAD
o PROBLEMATIKA HLUČNOSTI POVRCHŮ
o VYUŽITÍ NÍZKOHLUČNÝCH POVRCHŮ V PREDIKČNÍCH METODIKÁCH
o AKTUALIZACE KOEFICIENTŮ A KOREKCÍ PRO AKUSTICKÉ PARAMETRY POVRCHŮ VOZOVEK POUŽÍVANÝCH V ČR S DŮRAZEM NA POVRCHY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

Seminář je určen:
- všem, kteří provádí akustické výpočty a měří dopravní hluk;
- projektantům;
- zástupcům státní správy a samosprávy;
- investorům, kteří problematiku hluku z dopravy řeší, nebo ji mají na starosti;
- zpracovatelům podkladů pro proces EIA.

Metodika Manuál 2018 není odsouhlasena Ministerstvem zdravotnictví pro účely ochrany veřejného zdraví.

Vložné: 1851,- bez DPH


Název akce
METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 1. TERMÍN
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
13.6.2019
Místo konání akce
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Web
http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/metodika-pripravy-vstupnich-dopravnich-dat-pro-vypocet-hluku-ze-silnicni-dopravy--praha-197.html
Kontakt
Hana Šimánková
E-mail
Telefon
733105655
Pořadatel
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Témata
Obec, město
Hluk
Legislativa
Politika
Urbánní ekologie
Zdraví
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
25
2. 2020
25.2.2020 - Přednáška, diskuse
Barokní sál Lidového domu, Praha 1
24
3. 2020
24.3.2020 - Seminář, školení
Brno, Koleje JAK
1
4. 2020
1.4.2020 - Seminář, školení
Praha, EA hotel Populus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí