zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference Životní prostředí - prostředí pro život

12-13.6.2019
Konference Průhonice, vzdělávací a informační centrum Floret

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách, souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference pod názvem ,,Životní prostředí - prostředí pro život" se uskuteční ve dnech 12. - 13. června 2019 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích.
Zvolený název konference evokuje záměr umožnit otevřenou diskusi nad různými aktuálními tématy. Odborný obsah konference je rozdělen do čtyř základních tematických okruhů:

  1. Udržitelná spotřeba (a výroba) a společenská odpovědnost zahrne např. problematiku environmentálního značení, sociálně odpovědného zadávání včetně zelených veřejných zakázek, systematické přístupy k řešení oběhového hospodářství, otázky zeleného bydlení a architektury, udržitelného trávení volného času, včetně udržitelnosti v oblasti turistického ruchu a další
  2. Globální odpovědnost - se zaměřením především na aktuálně diskutované otázky klimatické změny a jejich dopadů a globální iniciativy včetně SDGs, související programy mezinárodní rozvojové spolupráce a partnerství pro udržitelný rozvoj.
  3. Udržitelný rozvoj sídel a místní Agenda 21 - péče o životní prostředí v sídlech již dávno není vnímaná jako izolovaná aktivita, ale jako průřezový princip, který se promítá do řešení územního rozvoje, ekonomických aktivit, dopravy, energetiky a dalších aspektů rozvoje lidských sídel. Úspěch při snaze o udržitelný rozvoj sídel je nemyslitelný bez systematického vzdělávání k UR zaměřeného na všechny cílové skupiny.
  4. Podpora strategického plánování v oblasti životního prostředí - odborné setkání tohoto druhu je dobrou příležitostí pro diskusi nad širšími otázkami, týkajícími se vývoje životního prostředí a naší společnosti v globálním měřítku i v lokálních souvislostech, identifikace trendů, signálů, příležitostí a hrozeb ovlivňující prostředí kolem nás.

Hlavní program doplní doprovodné odborné akce, jako například seminář k možnostem atraktivní vizualizace dat - Tableau Day, který pořádá hlavní partner konference - společnost INEKON SYSTEMs s.r.o. ve spolupráci s CENIA a s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka, v.v.i.

Paralelně s hlavním programem konference se uskuteční rovněž setkání realizátorů programu místní Agenda 21 v ČR a seminář DEN s INSPIRE.

V podvečer prvního dne konference budou novým držitelům slavnostně předány certifikáty Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a evropské ekoznačky EU Ecolabel.

Odborný program konference bude doplněný společenským večerem, který umožní v neformální atmosféře pokračovat v diskusích nad nastolenými otázkami, navázat nové, či prohloubit existující kontakty a sdílet zkušenosti a názory.

Název akce
Konference Životní prostředí - prostředí pro život
Druh akce
Konference
Termín konání akce
12-13.6.2019
Místo konání akce
Průhonice, vzdělávací a informační centrum Floret
Adresa konání akce
Květnové náměstí 391 252 43 Průhonice
Web
https://www.cenia.cz/konference-cenia/
Kontakt
Helena Benešová
E-mail
Telefon
267 125 243
Pořadatel
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Témata
Obec, město
Ekologické vzdělání a výchova
GIS - mapy
Klimatické změny
Politika
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí