zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chytrá řešení v hospodaření s vodou - workshop

28.3.2018
Přednáška, diskuse Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pracovní program workshopu CHYTRÁ ŘEŠENÍ V HOSPODAŘENÍ S VODOU Místo konání: 28. březen 2018 od 13:00 hod., Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna. Cíl workshopu: o prezentace a diskuze mezi veřejným a firemním sektorem v oblasti hospodaření s vodou s důrazem na chytrá řešení a jejich možností uplatnění v obcích a městech Královéhradeckého kraje. o identifikovat konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti efektivního hospodaření s vodou a nabídnout jim možné uplatnění chytrých řešení v této oblasti o informovat municipality o dotačních možnostech a jiných aktivitách z národní a krajské úrovně. Cílová skupina: obce a města, zástupci veřejné správy, zástupci akademického sektoru, provozovatele vodohospodářských systémů, firmy zabývající se Smart technologiemi v oblasti vody Cílem je diskuze nad potřebami obcí a regionů v oblasti hospodaření s vodou a SMART technologie. Tematické bloky: o Úvodní a plenární přednášky o Blok A Pitná, užitková a odpadní voda o Blok B Voda v krajině a ve městě o Blok C Podpora chytrých technologií Moderátor: Petr Dolejš Program - předběžná účast a prezentace v jednání: Úvodní a plenární přednášky 1. Uvítání, představení přístupu Královéhradeckého kraje k hospodaření s vodou prezentující: Radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Bc. Karel Klíma 2. Představení webu ,,chytrý region" Královéhradeckého kraje V příspěvku bude představen web www.chytryregion.cz, jehož jedním z cílů je poskytovat přehledné informace o možnostech využití moderních SMART přístupů a chytrých technologií. Na webu uživatelé nejenom z řad obcí naleznou příklady dobré praxe, možnosti financování chytrých projektů a veškeré další informace o konceptu chytrých měst a regionů. prezentující: CIRI, Zita Kučerová, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací Blok A - Pitná, užitková a odpadní voda 1. Chytrá řešení pro bezpečné zásobování vodou ve Vaší kapse - podpora správných rozhodnutí při plánování a provozu vodovodů Matematický model vodovodního systému umožňuje efektivně podporovat správná rozhodnutí provozovatele a správce s cílem zabezpečit bezpečnou dodávku kvalitní vody spotřebitelům. Typické řešené úlohy jsou zaměřené na připojování nových odběratelů, nebezpečí zhoršení kvality vody při určité manipulaci v síti, minimalizace následků, pokud do vodovodu pronikne kontaminace, postup při plánování výluk, podpora vyhledávání úniků vody atd. V příspěvku bude představen program DHI WATERNET Advisor, který umožňuje jednoduché zadávání těchto úloh a srozumitelné zobrazování výsledků na jakémkoli zařízení včetně chytrých telefonů, které nosíme v kapse. Prezentující: DHI a.s., Milan Suchánek, business area manager a expert pro oblast městského odvodnění 2. Nová služba občanům obcí - veřejné fontány na pitnou vodu jako alternativa kupované balené vodě Filtermac, je novou službou občanům. Evropská města a obce reagují na nekonečné množství PET láhví a plastů. Vytváří síť veřejných fontán, které nabízí mikrofiltrovanou, perlivou i neperlivou vodu do vlastní láhve zdarma nebo za minimální poplatek. Myšlenka je jednoduchá. Pokud nabídneme lidem kvalitní, perlivou i neperlivou vodu, přestanou kupovat PET láhve. Představení celosvětového trendu, technologie, nákladů, financování atd. Prezentující: FILTERMAC s.r.o., Martin Václavík, zakladatel společnosti 3. Účinné řešení pro úsporu vody i ochranu nemovitostí Příspěvek se zaměřuje na mnohdy opomíjená a přitom jednoduchá, levná a již obecně známá řešení pro úsporu vody. Prezentovány budou regulátory tlaku a úsporné šetřiče pro odběrná místa v budovách, jejichž pomocí lze dosahovat až 70% úspory spotřeby vody díky jednoduchému snížení jejího průtoku. Dalším bodem prezentace bude ochranný systém Hydrostop sledující průtok vody a poskytující ochranu nemovitosti před vyplavením vodou z vodovodního řádu, který zároveň odhaluje malé úniky, jako jsou protékající WC, prasklá potrubí atd., které znamenají často roční ztrátu i statisíců litrů vody. prezentující: HODRtechnic s.r.o., Jan Čížek, Technický poradce pro hydrostop, šetřiče a filtraci vody 4. Zavádění SMART technologii pro vodohospodářství Jak lze pomocí automatizace zjednodušit agendu kolem vodního hospodářství. Jak lze detekovat úniky vody z rozvodné sítě, srovnávat odběry vody domácností pro detekci extrémních odběrů, monitorovat srážkové vody a rizika vysychání přírodních zdrojů vody? Na otázky nalezneme odpovědi a na konkrétních projektech z praxe projdeme možné agendy a jejich řešení pomoci digitalizace a následného zpracovaní dat z vodního hospodářství. Prezentující: Microsoft, Jan Pospíšil, Senior Technology Evangelist 5. Funkční obecní kořenová čistírna odpadních vod ve Velké Jesenici Zkušenosti s dlouholetým provozem obecní KČOV pro 700EO. Shrnutí provozních a ekonomických nákladů. Prezentující: Obec Velká Jesenice, Petr Jeništa, starosta obce Diskuze (10 - 15 min) Přestávka (10 - 15 min) Blok B - Voda v krajině a ve městě 6. Hospodaření s dešťovou vodou - cesta k úsporám za poplatky V současné době mají obce a města možnost získat nemalé finanční prostředky k tomu, aby se zbavily často značných položek z rozpočtu. Příspěvek provede zájemce z řad obcí možnostmi, jak tyto zdroje získat a jak být v hospodaření s vodou co nejvíce efektivní. JV PROJEKT VH s.r.o., Jiří Vítek, jednatel společnosti 7. Chytrá řešení vznikají při chytrém plánování - komplexní pohled na řešení odvodnění měst Správným a předvídavým plánováním lze předejít mnoha potenciálním problémům (nejen ve vodním hospodářství) souvisejících s rozvojem měst. Z pohledu odvodnění je nejdůležitější informace o vodním režimu ve městě, která vstupuje do plánování urbanizace tak, aby voda přinášela městu užitek a neškodila. Příspěvek, na ukázce projektu, představuje vodohospodářské výstupy projektů odvodnění měst, jako např. jsou rizikové oblasti potenciálních zátop při přívalových deštích nebo oblasti s vodohospodářsky limitujících podmínek pro novou výstavbu, které je možno pro tento účel vytvořit a jejich použití. Prezentující: DHI a.s., Zdeněk Sviták, business area manager a expert pro oblast modelování soustav zásobování vodou 8. Retence a využití vody v krajině a ve městě Obnova mokřadů, rybníků, revitalizace nábřeží, rekreační plavba, zasakování srážkových vod v městském prostředí (zelená parkoviště). Prezentující: Vodní cesty a.s., Jan Skalický, majitel společnosti, 9. Možnosti řešení retence vody v krajině a ve městech ve vazbě na klimatickou změnu Na workshopu představíme možnosti řešení retence vody v krajině a ve městech a to ve vazbě na klimatickou změnu. Především se zaměříme na systémy zelených střech a fasád a s tím související možnosti nakládání s vodou. Prezentující: LIKO-S, ing. Rostislav Dvořák, produkt manažer zelených staveb Diskuze (10 - 15 min) Blok C Podpora chytrých technologií 10. Podpora chytrého hospodaření s vodou v obcích Je tempo zavádění chytrých řešení v hospodaření s vodou do praxe dostatečné? Co brání masivnějšímu a zejména rychlejšímu nasazení často již existujících technických řešení v obcích? Jednou z bariér je jistě finanční náročnost těchto řešení a ne vždy optimální ekonomická návratnost. Proto ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí přichází s pomocnou rukou a nabízí několik dotačních možností pro obce a jejich občany. Prezentující: Ministerstvo životního prostředí, Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru řízení Národních programů 11. Podpora inteligentních měst ze strany MMR ČR Efektivní hospodaření s vodou je jednou z oblastí, na které se dá uplatnit koncept Smart Cities. Příspěvek se zaměří na podporu implementace konceptu Smart City v České republice ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Představí, jak vypadá oficiální metodika Konceptu inteligentních měst, jak funguje Pracovní skupina pro Smart Cities a které další rezorty a instituce na této agendě spolupracují a jaké existují konkrétní podpůrné nástroje ze strany státní správy. Prezentující: Ministerstvo pro místní rozvoj, František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky Kontakt: Centrum investic, rozvoje a inovací www.chytryregion.cz chytryregion@cirihk.cz

Název akce
Chytrá řešení v hospodaření s vodou - workshop
Druh akce
Přednáška, diskuse
Termín konání akce
28.3.2018
Místo konání akce
Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Adresa konání akce
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna
Web
http://www.cirihk.cz/clanky-workshop-chytra-reseni-v-hospodareni-s-vodou.html
Kontakt
Mgr. Kateřina Pourová
E-mail
Telefon
720 403 782
Pořadatel
Centrum investic, rozvoje a inovací, Hradec Králové
Témata
Obec, město
Domov
Voda
Čištění odpadních vod
Ekologické stavění, bydlení
Pitná voda
Urbánní ekologie
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
25
4. 2019
25-26.4.2019 - Konference
Kulturní dům Sokolovna Sušice
B.I.D. Services, s.r.o.
25
4. 2019
25.4.2019 - Konference
Praha
26
4. 2019
26.4.2019 - Seminář, školení
0
0. 0
0-2019 - Konference
Klub kultury, Uherské Hradiště
31
5. 2019
31.5.2019 - Seminář, školení
21
6. 2019
21.6.2019 - Seminář, školení
26
7. 2019
26.7.2019 - Seminář, školení
30
8. 2019
30.8.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí