zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklace solárních panelů: účetní a daňové aspekty poplatku

16.05.2018
Energie
Solární energie
Od roku 2012 mají provozovatelé solárních panelů zákonem danou povinnost platit příspěvek na budoucí recyklaci fotovoltaických panelů. Zákon rozlišuje solární panely historické, které byly uvedeny na trh do 1. 1. 2013, a nové - s prokazatelným datem uvedení na trh po 1. 1. 2013. Jaké jsou účetní a daňové aspekty recyklace fotovoltaických panelů pro provozovatele fotovoltaických elektráren (FVE)?Kdo musí platit za recyklaci panelů?Zatímco provozovatelé FVE, jenž byly instalované od 1.1.2013 recyklační poplatek řešit nemusí (poplatek je zahrnut do pořizovací resp. prodejní ceny panelu, platí jej tedy výrobce, dovozce nebo prodejce), pro majitele FVE s historickými panely je stanoveno, kdo a v jaké výši platí recyklační poplatek. Do 30. 6. 2013 musel každý provozovatel uzavřít smlouvu s kolektivním systémem na recyklaci solárních panelů, na jejímž základě začal od 1. ledna 2014 posílat dílčí platby vypočtené podle celkové výše stanoveného poplatku. Výpočty jsou nastaveny tak, aby byl poplatek v plné výši zaplacen nejpozději 1. ledna 2019.Modelový příklad stanovení výše poplatkuPoplatek se odvíjí od hmotnosti a složení solárního panelu. Je stanovena minimální cena poplatku, a to takto: licencovaný výkon FVE v kWh × 0,11 (přepočet na tzv. vyhláškové kg) × 8,50 (minimální cena Kč na vyhláškové kg). Příklad: FVE o výkonu 1,0 MWp zaplatí do kolektivního sytému na recyklaci solárních panelů částku 1 000 kWh × 0,11 × 8,50 = 935 000 Kč bez DPH. Částku si provozovatel FVE rozdělí do 5 rovnoměrných splátek v letech 2014 až 2018 (včetně), tj. zaplatí 5 × 187.000 Kč plus platnou sazbu DPH. Peníze bude v předem určených termínech posílat na účet kolektivního systému. Účetní a daňové aspektyPlatí, že celkový vztah mezi provozovatelem FVE a kolektivním systémem je zúčtovatelný. To znamená, že po recyklaci panelů FVE dojde na základě zúčtování zálohy buď k vratce přeplatku kolektivním systémem, nebo k úhradě nedoplatku provozovatelem FVE. Jednotlivé platby i zúčtování podléhají platné sazbě DPH, aktuálně ve výši 21 %. Pro účetnictví je zásadní, že jednotlivé platby záloh na recyklaci solárních panelů jsou na straně kolektivního systému i na straně provozovatele FVE účtovány rozvahově, a to jako dlouhodobé přijaté, resp. poskytnuté zálohy. Na recyklaci solárních panelů je také možné tvořit účetní (daňově neuznatelnou) rezervu dle skutečných předpokládaných nákladů na recyklaci. Co se týče daně z příjmů právnických osob (DPPO), lze tvořit na straně provozovatele FVE tzv. daňově uznatelnou rezervu na recyklaci solárních panelů. Tuto problematiku řeší zákon o rezervách, konkrétně je to § 11 a-c Zákona o rezervách.Poplatky na recyklaci solárních panelů je díky tvorbě rezerv možné daňově uplatnit do nákladů, protože tvorba daňové rezervy v podstatě kopíruje stav, jako by byl poplatek součástí pořizovací ceny panelů. Rozdíl je pouze v tom, že tento náklad se nedostává do nákladů přes odpisy (protože nebyl součástí pořizovací ceny panelů, a navíc je placen splátkově), ale přes každoroční tvorbu daňové uznatelné rezervy, která se tvoří lineárně po dobu daňového odpisování FVE, v zásadě 20 let od uvedení do provozu. Redakce našeho portálu tímto děkuje společnosti Asekol Solar s.r.o. za pomoc při přípravě tohoto článku

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí