zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální legislativa ochrany ovzduší se zaměřením na těkavé organické látky

27.11.2018
Seminář, školení Pardubice, Dům techniky
Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.

Seminář je určen všem pracovníkům v oblasti ochrany ovzduší, provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, pracovníkům úřadů všech stupňů, výzkumných a poradenských společností a institucí, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou emisí těkavých organických látek.

Cílem semináře je výklad metodického postupu zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, včetně popisu všech potřebných souvislostí. Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel je jednou z podmínek správného vedení provozní evidence zdrojů, které nakládají se těkavými organickými látkami při činnostech stanovených v příloze č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. V praxi se však ukazuje, že aplikace metodiky je často velice obtížná a její výsledky nejsou správným způsobem interpretovány. Protože výklad samotné metodiky zpracování hmotnostní bilance rozpouštědel by nebyl dostatečný pro pochopení všech souvislostí, program obsahuje i výklad povinností provozovatelů zdrojů v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. s upozorněním na specifika povinností v jednotlivých typech technologických procesů, a dále popis vhodných technologií pro omezování emisí VOC se zaměřením na jejich vhodnost pro danou technologii.

Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech, vztahujících se na VOC. Bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Program:

? Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhláška č. 415/2012 Sb., ve vztahu k VOC

? Základní definice a pojmy, organická rozpouštědla, VOC, TOC, přepočty, dělení VOC

? Zjišťování množství VOC v surovinách - bezpečnostní listy, katalogové listy a další možnosti

? Kategorizace zdrojů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky. Projektovaná spotřeba a stanovení jejího množství

? Komentář k jednotlivým kategoriím zdrojů znečišťování ovzduší dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. používajících těkavé organické látky - komentář emisních limitů a podmínek provozu těchto zdrojů. Výjimky z emisních limitů a speciální požadavky na tyto zdroje

? Bilancování emisí VOC na zdrojích znečišťování ovzduší. Metodický pokyn k bilanci a praktické ukázky zpracovaných ročních hmotnostních bilancí rozpouštědel

? Karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci a další rozpouštědla, zpřísnění emisních limitů a ostatní výjimky

? Metody měření emisí VOC a org. C - základní pravidla

? Výpočet emisních stropů organických rozpouštědel

? Způsob nakládání s výrobky s obsahem těkavých organických látek (včetně jejich prodeje). Omezení obsahu VOC v nátěrových hmotách a dalších surovinách

? Nanášení NH na volných plochách

? Provozní řády a provozní evidence zdrojů

? VOC a vztah k problematice pachových látek

? Problematika projektování provozů, používajících VOC

? Stručný přehled technologických postupů omezování emisí těkavých organických látek, praktické příklady jejich využití

Diskuse, dotaze a závěr

Název akce
Aktuální legislativa ochrany ovzduší se zaměřením na těkavé organické látky
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
27.11.2018
Místo konání akce
Pardubice, Dům techniky
Adresa konání akce
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Web
http://www.dtpce.cz
Kontakt
Ing. Nora Hácová
E-mail
Telefon
466614320
Pořadatel
Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.
Témata
Ovzduší
Firemní ekologie
Legislativa
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
26
3. 2019
26.3.2019 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
2
4. 2019
2.4.2019 - Seminář, školení
Olomouc,
BEA campus Olomouc
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
9
4. 2019
9.4.2019 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
INISOFT s.r.o.
16
4. 2019
16.4.2019 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
17
4. 2019
17.4.2019 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
18
4. 2019
18.4.2019 - Seminář, školení
EA hotel Populus, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí